ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

 
รูปภาพของSeree Chinodom
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง