پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به پوسته (theme)

ایراد در نصب تم در مودل 2.7 (آخرین نسخه مودل)