Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Cài đặt 2 version Moodle cùng 1 host có chạy ổn định ?