Přejít k hlavnímu obsahu

Moodle.CZ

Ako skryť nastále niektoré údaje o žiakoch pri hodnotení zadania