ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อยากจะทราบว่า ขั้นตอนการนำฐานข้อมูลนอกมาใช้มีวิธีการทำอย่างไร