ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ติดตั้ง moodle แล้วมี warnning สีเหลืองขึ้นทุกครั้ง