ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานคู่มือการใช้งาน Moodle

ติดตั้ง moodle บน server ที่มี register_global=On