Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

cài đặt máy tính cá nhân lam server moodle báo lỗi (incorrect access detected, this server may be accessed only .... có ảnh cụ thể ở trong)