ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อยากทราบว่า moodle เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถ เขียนลง cd ได้หรือไม่