ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อยากทราบวิธีสร้างแบบทดสอบแบบเลือกสุ่มข้อได้