กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อยากทราบวิธีสร้างแบบทดสอบแบบเลือกสุ่มข้อได้

 
รูปภาพของArnon Tongprom
อยากทราบวิธีสร้างแบบทดสอบแบบเลือกสุ่มข้อได้
 

ขออธิบายนิดหนึ่งครับ แด่วจะไม่เข้าใจคำถาม

ยกตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์อยู่ 5 ข้อ ผมออกข้อสอบวัตถุประสงค์ละ 3 ข้อ รวมมีข้อสอบ 15 ข้อ

ผมต้องการสร้างแบบทดสอบที่สามารถสุ่มเลือกข้อสอบ จาก 15 ข้อให้ออกมาจุดประสงค์ละ 1 ข้อ รวมเป็น 5 ข้อ ไม่ทราบว่า moodle สามารถทำได้หรือไม่ครับ

 

รูปภาพของอ.สาธิต คำภินวม
ตอบ: อยากทราบวิธีสร้างแบบทดสอบแบบเลือกสุ่มข้อได้
 

ทำได้ครับ..moodle สามารถสุ่มข้อสอบแต่ละประเภทได้ครับ

เลือกแบบสุ่ม

1.เลือกชุดแบบทดสอบที่ได้สร้าง

2. กำหนดคำถามที่ต้องการให้สุ่มในแต่ละชุดคำถาม

3. คลิกที่เพิ่ม

(ทำตามขั้นตอนจนครบทุกชุดแบบทดสอบที่ต้องการให้สุ่มนะครับ)

 

รูปภาพของArnon Tongprom
ตอบ: อยากทราบวิธีสร้างแบบทดสอบแบบเลือกสุ่มข้อได้
 

ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ถามอีกนิดครับ ในตัวอย่างที่ผมยกมา ผมจะต้องสร้างชุดข้อสอบเท่ากับจำนวนจุดประสงค์ของผมใช่มั้ยครับ แล้วกำหนดข้อสอบข้อที่ 1 สุ่มจากชุดที่ 1 ข้อสอบข้อที่ 2 สุ่มจากชุดที่ 2 ไปเรื่อย ๆ แบบผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ

รูปภาพของอ.สาธิต คำภินวม
ตอบ: อยากทราบวิธีสร้างแบบทดสอบแบบเลือกสุ่มข้อได้
 

ใช่ครับ....แนะนำอีกนิดนะครับข้อสอบแต่ละชุดไม่จำเป็นต้องสุ่มมา  1 ข้อ ก็ได้นิครับบางชุดอาจสุ่มมากกว่า 1 ข้อ ก็ได้นิครับ

การสุ่มเลือกข้อสอบมาตามชุดข้อสอบ moodle จะสุ่มตามประเภทข้อสอบที่เราสร้างขึ้นนะครับในแต่ละรายวิชา  

ในการสร้างข้อสอบเราควรจะแบ่งประเภทข้อสอบเป็นประเภทออกเป็นประเภทนะครับ