ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

ท่านจะทำอย่างไรกับบุคคลที่กระทำเช่นนี้