ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

install moodle ขั้นตอนยืนยันที่อยู่ในการติดตั้ง แล้วขึ้นหน้าขาว จะแก้อย่างไรครับ