ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

วิธีการกำหนดให้ ผู้เรียนยืนยันตัวตนผ่านทาง e-mail