ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

ทำการ backup ข้อมูลทั้งหมด อย่างไรครับ