ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

ขอคั่นเวลา...ซับน้ำตาอันดามัน