ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

เวลา add new user แล้ว Error โดย ID ของ user ในฐานข้อมูลไม่เรียงตามลำดับ