ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

มันโชว์ ERROR: SMTP Error: Could not connect to SMTP host. เราแก้ปัญหายังไงดีครับ