ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

ผมต้องการเอาวีดีโอการสอนลงในmoodleควรจะใช้ปลักอินตัวไหนครับ