ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

หาวิธีการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลในส่วนของ Label ไม่เจอค่ะ