ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

เปรียบเทียบและแก้ไขภาษา ในส่วนของข้อสอบอยู่ที่ไฟล์ชื่อไรหรือครับ