ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ทำอย่างไรให้จำกัดเวลาผู้เรียน แต่ไม่จำกัดเวลาผู้สอน