ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

Moodleไม่เก็บคะแนน ต้องแก้ไขยังไงค่ะ