Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Bị lỗi "No warnings - Scroll to the continue button" không biết làm sao?