ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

มีปัญหาเรื่องการนับจำนวนสมาชิก เป็นภาษาต่างดาว