ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

set ค่ายังไงคะ เมื่อ admin กำลัง login เข้าระบบ มีuser อื่นเข้าใช้พร้อมกัน ก็จะเห็นหน้า admin ด้วย