ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานคู่มือการใช้งาน Moodle

รบกวนขอคำแนะนำเรื่อง learning object metadata คะ