پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

ثبت نمره يك فعاليت از نوع scorm