ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

moodle ไม่มีฟังชั่นที่โหลดการบ้านที่นักเรียนส่ง แบบ โหลดทั้งหมดที่ส่งมาในแต่ละรายวิชาหรอคับ