Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Cách đưa và cấu hình moodle trên server byethost.com như thế nào ?