ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

อยากรู้วิธีลิ้งจากอีกเครื่องไปอีกเครื่องอะคับ