ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อธิบายตารางการวิเคราะห์ข้อสอบ [Item Analysis] ของ Moodle