กระดานการใช้งานเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

test

 
รูปภาพของปิยวรรณ ครองกิจการ
test
 

$$\sum\limits_i {\sum\limits_n {(\mathop {fare}\nolimits_{in} } } \mathop x\nolimits_{in}+ \mathop {\cos t}\nolimits_{in} \mathop y\nolimits_{in} )$$