ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

upload ไฟล์ที่มีขนาดเกิน 600 k ขึ้นไป ไม่ได้ ใน moodel 1.4