ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ไม่สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลได้ครับ ผมใช้ IIS 5.1