ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

ผมเผลอไปลบ โมดูล แบบทดสอบ แก้ปัญหายังไงดี