ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานคู่มือการใช้งาน Moodle

การกำหนดค่าต่างๆๆ จากเมนู การจัดการระบบ>>สมาชิก>>Permission>>Assign system rules