ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

ทำ graph เส้น show ผลคะแนนที่ทำข้อสอบได้ ทำไงค่ะ (มือใหม่ moodle)