ไปยังเนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

การแก้คำภาษาที่เราไม่ต้องการเป็นภาษาที่เราต้องการ