ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

การแก้คำภาษาที่เราไม่ต้องการเป็นภาษาที่เราต้องการ