Проблеми при използване на Moodle

Какво е Moodle и, защо го използваме в работата си?

 
Strong Developer and Project Manager
Какво е Moodle и, защо го използваме в работата си?
 

Какво е Moodle и, защо го използваме в работата си?

Moodle e безплатна open-source система за електронно обучение, написана на PHP. Moodle бързо придобива голяма популярност с разнообразните възможности, които предлага. Системата е разделена на курсове, като всеки курс има студенти и преподаватели. В курса се публикуват разнообразни материали, има форуми, в които могат да участват студенти и преподаватели. Могат да се пишат тестове, анкети, задачи, чиито отговори се публикуват online от студентите, уроци с въпроси накрая, чатове, система за оценяване и всевъзможни други улеснения присъщи за електронното обучение. За повече информация за системата, посетете сайта й: http://moodle.org/.

Moodle е система за управление на он-лайн учебни курсове (Course Management System - CMS), специално разработена е за създаването на качествени online курсове от преподавателите. В този смисъл E-learning системите често биват наричани и системи за управление на обучението (Learning Management Systems - LMS) или виртуални среди за обучение (Virtual Learning Environments - VLE).

Въэможностите на Moodle, които представляват интерес за администраторите са:

 • Moodle работи без необходимост от модифициране в Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware и всякакви други ОС, поддържащи PHP .
 • Moodle е проектиран като набор от модули и позволява гъвкаво да бъдат добавяни или отстранявани различни елементи практически на всички нива.
 • Moodle лесно се обновява. Той притежава вътрешна система за обновяване и възстановяване на собствената база данни.
 • Moodle се нуждае само от една база данни и може да бъде използван съвместно с други приложения.
 • Moodle използва универсална база данни, която поддържа различни типове данни.
 • Обърнато е специално внимание на сигурността на всички равнища. Формите и данните се проверяват за достоверност, cookies се шифрират и т.н..
Възможностите на Moodle, които представляват интерес за преподавателите:
 • Moodle се опира на педагогиката на социалния конструктивизъм, която включва взаимодействие, активно изучаване, критически рефлекс и т.н.
 • Moodle е подходящ за 100% онлайн-курсове.
 • Moodle има прост, ефикасен, съвместим с различните браузъри web-интерфейс.
 • Списъкът на курсове съдържа кратко описание на всеки курс на сървъра, предоставяйки достъп на госта до тази информация .
 • Курсовете се разбиват на категории. Съществува механизъм за търсене на курс по ключова дума. Moodle може поддържа хиляди курсове.
 • Болшинството текстови елементи (ресурси, форуми, журнали и т.н.) могат да бъдат отредактирани като се използва интегрирания WYSIWYG HTML редактор.