ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

รบกวนถามคุณพัชรินทร์ วิเสโส เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเปิดไฟล์powerpoint ไม่ได้