ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

ผู้เรียนเข้าเรียนออนไลน์ใช้ชื่อและรหัสผ่านเดียวกันพร้อมกัน