VIỆT HÓA MOODLE

Bản Việt hoá cục bộ MỚI cho Moodle 1.9

 
Hình của Minh Nguyễn
Re: Trả lời: Bản Việt hoá cục bộ MỚI cho Moodle 1.9
 

Cảm ơn, hiện mình đã tải cái file về sử dụng .

 
Trung bình điểm đánh giá: -