ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ไม่เป็นภาษาไทย ? สำรองข้อมูลจาก moodle1.5.3 ไปใส่ใน moodle 1.8