ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

สาเหตุที่คงจะไม่ได้ไ ป(ทั้งๆ ที่อยากไป)ไปร่วมงาน ประชุมหารือแนวทางการ จัดตั้ง"ชมรมผู้ใช้ แ ละพัฒนา moodle แห่งประเทศไทย