پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

نصب در مرحله mysql و