ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

การใช้งานแบบ Globals ยังไม่ปลอดภัย แก้ยังไงครับ