Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

install moodle toi khi link xuat hien .../moddle/admin/index.php