ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

อยากสร้าง Program Moodle ได้บ้าง

 
รูปภาพของgootooyoo service
ตอบ: อยากสร้าง Program Moodle ได้บ้าง
 
เพิ่มเติมหน่อย น้องควรพัฒนา
Modules and block ครับ น้องควรเลือกหัวข้อว่าต้องการพัฒนา อะไรสักอย่างอะครับ
มี helpภาษาอังกฤษนะครับ เข้าหัวข้อง Development ดูหมดเอกสารครับ